Začínáme!

Po dlouhém a poměrně složitém rozhodování, zda bude mít nový web zabývající se adventurami ještě vůbec nějaký smysl, a výběru vhodného redakčního systému (Wordpress), už snad konečně začnu pravidelně publikovat. Hlavním cílem těchto internetových stránek bude zejména shromažďovat a přehledně třídit všechny dostupné informace o adventurách.

Adventury lze definovat a vnímat mnoha různými způsoby, ale nejčastěji jsou za ně považovány počítačové hry, kde hráč (převážně prostřednictvím myši) ovládá chování virtuálního hrdiny, čímž se s ním postupně ztotožňuje a “prožívá” tak jeho příběh, který je odkrýván pomocí mnoha rozhovorů s dalšími neherními postavami (Non Playing Characters, NPC) a řešením různých (často roztodivných) herních situací a hádanek. Za nejdůležitější složku jakékoli adventury proto jednoznačně považuji kvalitní příběh se zajímavými rozhovory. Dokonalá grafika či příjemná hudba jsou určitě také významnými aspekty, ale slouží už pouze k dokreslení herní atmosféry a v některých případech i pouze samotná textová hra (bez jakékoliv grafiky) dokáže z hlediska zábavnosti trumfnout graficky a hudebně dokonalou akční střílečku. Nebudu se tedy zcela vyhýbat ani dalším příběhově bohatým žánrům, zejména pokud půjde o RPG (Role Playing Games) či strategie.

Tímto poněkud delším úvodem chci čtenáře nejen otrávit, ale vlastně i zdůvodnit a obhájit právo na existenci tohoto webu. Stejně jako v dalších médiích ubývá příběhově a dialogově bohatých výtvorů, tak i v oblasti počítačových her vychází kvalitních adventur jen velmi málo, i když poslední dobou se situace nepatrně zlepšuje. Vydavatelé rozsáhlé adventury stále ještě opomíjejí a v honbě za vysokými zisky preferují jednoduché mainstreamové žánry a tudíž vznikají tituly, které jim zisky snáze a rychleji zajistí. Velká část nově vyvíjených adventur se tak pomalu přesunula na nezávislou (často i freewarovou) scénu, kde zejména nadšenci a pamětníci starých zlatých adventurních časů z minulého století vytvářejí stále nové příběhy.

V Česku (i zahraničí) existuje mnoho internetových stránek, které se zabývají počítačovými hrami, ale až na čestné zahraniční výjimky většina z nich preferuje buď odlišné žánry, nebo se spíše zaměřuje průřezově všemi žánry najednou (např. freeware, abandonware, či online hry). Adventury se na těchto stránkách sice také občas objevují, ale jsou pouze jejich nepatrnou součástí, která je podle mého názoru bohužel opomíjena. Proto tedy vzniká tento specializovaný web, který bude primárně sledovat veškeré adventurní dění doma i ve světě. Ačkoliv budete mnohé adventury, o kterých se zde dočtete, určitě již znát z jiných herních stránek či časopisů, objeví se přesto i zde, protože chci přetvořit obsah tohoto webu na adventurní základnu, kde bude k nalezení opravdu všechno o tomto tématu.

Plány do budoucna mám pochopitelně megalomanské, ale sám na všechno určitě (časově i finančně) nestačím. O další existenci tohoto webu tak zcela jistě brzy rozhodne návštěvnost a reakce čtenářů. Postupem času tedy zjistím, jestli se myšlenka specializovaných internetových stránek o adventurách ujme a hráči je budou navštěvovat, případně se možná najdou i dobrovolníci, kteří by se chtěli na jejich tvorbě aktivně podílet. Každopádně veškeré nápady a pomoc velmi rád uvítám.

Postupně tedy začnu přidávat informace o náhodně vybraných adventurách a přidávat k nim vlastní recenze či návody. Nelekejte se ale několika prvních přípěvků, které budou zejména zkušební a nevypovídají nic o kvalitě do budoucna zveřejňovaných adventur. Moje soukromá sbírka čítá celkem již několik stovek adventur (a stále roste), z nichž je naprostá většina v plné verzi. Další plány pak zahrnují i překlady některých (nejen) freewarových adventur do češtiny, zpřístupnění staších her (abandonware) volně ke stažení a přemýšlím i o možnostech produkční podpory vývojových týmů při tvorbě adventur (třeba soutěž o ceny).

Ale nyní již vzhůru za dobrodružstvím…

One Response to “Začínáme!”

  1. admin napsal:

    Toto je první testovací komentář…